RDC  POLITIKI : LINGOMBA POLITKI PPRD ESANGA EKOTI PITOPALE|Editorial7.net

RDC  POLITIKI : LINGOMBA POLITKI PPRD ESANGA EKOTI PITOPALE|Editorial7.net

uta bolongoli ya Serge Kadima o ebonga ya bokambi ya likita ya bilenge ya lingomba pprd , epesi milelo mingi na bilenge
Ya koyeba te uta lisanga ya union sacrée oyo mokambi ya ekolo abengisaki bayi politique baya ko kokoto na masuwa po te ba telemisa ekolo kasi ya ko kamwa ba ponami ya lingomba munene fcc mingi na bango bakatisi o lingomba ya union sacrée bokatisi wana ememi pe mobulu kati na ba lingomba politiko mingi .
Kasi ya kotuna pona nini mwana mboka serge kadima azwaki etumbu ko wuta n
Epa mokambi shadary Emmanuel ya koyeba te azwamaki na mbeba ya botomboki kasi ye pe  atelemisi ba kambi ya ba commune banso.

Mokolo mwa lelo samedi alingaki asangisa bilenge na fatima po te apesa makanisi naye  pulusu pe eye kobengana bango pe molulu ena esalemi te esengeli koyeba toko landela likambo oyo ti na suka.
Editorial.

juliomutoto

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *