Covid-19 : Kinshasa wa mefunuwa ma fasi la upimziko na maringa ,na ma fasi la ushere ya ma ndowa na vilio

Covid-19 : Kinshasa wa mefunuwa ma fasi la upimziko na maringa ,na ma fasi la ushere ya ma ndowa na vilio

Yulio bendera

Ilipo semwa mbele na wazari ya wandishi na wapasha habari pamoja na wazari kusika na mambo la afia tena na liwali wa Jumbo la mji Kinshasa na kamanda mku la polisi ya Kinshasa.
Kutokana na leo ime badirishwa kipindi la ufunuo moto ime kuwa pa 23 heures mpaka 4h ya usubuyi ,na tena kuongeza ya kwamba ma fasi la usherehe ya ma ndowa pamoja na vilio ime kuwa wazi Ila wa raïa wa eshimu shewuri ya serkali popote walipo
Serkali wame regeza djuu mji mku Kinshasa wame ona ya kwamba magojwa la covid-19 ime shuka njo mana raïs Félix Tshisekedi pamoja na serkali wana ita wakongomani na eshimu ya ma oda zenye ya me tolewa kusudi magojwa iyi imanizike.

juliomutoto

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *