Drc-Goma: Wa kaadji wa Goma wame pelekwa mahali kwenye kuko usalama

Drc-Goma: Wa kaadji wa Goma wame pelekwa mahali kwenye kuko usalama

Kwa shukrane. H

Waziri wa upashadji wa habari na msemadji wa serkali la Drc Patrick Muyaya, Ali kusanisha wa pashadji wa habari tareh 27 may. Ali semeya mambo kuhusu mipango ili kamatua kisha adjali ya Nyiragongo mtahani Goma.

Ku fatana ya msemadji wa serkali ina wezekana tena mulima wa Nyiragongo Ku towa moto kama vile iliyo fikiya siku iliyo pita. Mitetemeko ya udongo ita endelya Ku fatana n Ali ya mtoni Kivu. Toka Siku ya djuma mosi, mitetemeko kiasi ya 400 ili weza Ku sabiliwa Siku Tano Sasa. Ili weza Ku haribu vitu via watu na ma kaho nyingi zime anguka,ingine ime poteya.

Ina djulikana kama Mtoni Kivu ina weka Gazs kwa u wingi yenye ime tengenezwa na mlima wa moto Nyiragongo na nyamulagira.

Mitetemeko ita weza Ku tshokoza ku toweka kwa Gazs ime itwa méthane yenye kuwa mubaya kwa afia ya watu na ya vitu mbali-mbali enye kuwa ndani ya madji(Mtoni Kivu).

Uwingi wa Gazs ina naye kuwa ndani ya mtoni Kivu,ita leta magumu kwa wa kahadji wa Goma. Ndiyo mahana, serkali ya jahamuri ya Kidemocratia ya Congo ili kamata mpango ya Ku peleka watu kunako ma fazi kwenye kuwa u kimya na u salama.

Mikoba Majengo ,Mabanga-Nord Mabanga-Sud,Virunga,Bujovu,Kahembe, Mikeno,Mapendo,Murara et Kahembe ndiyo wenye wame usika na mpango uyo mwenye uli kamatua kwa Ku epuka vifo.

Watu Wata Rudi wakati,kimya ita rudi. Mudji wa Goma una patikana na matatizo ine kama vile mitetemeko wa udongo, mitetemeko mbali-mbali,ku toweka kwa Gazs mazuku,na moto wenye Ku toka mlimani Nyiragongo.

Kwa adjili ya ukingo,wana djeshi wana unga serkali ya djimbo mukono kwa Ku tosha madjiwe barabarani ndjiyani Goma-Rutshuru.

Kwa Ku Maliza,waziri ame ita wakahadji wote na wztu wa moyo mwema wa towe msahada wawo kwa adjili ya wana intchi wenye Ku patikana pale Mudji Goma.

juliomutoto

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *