RDC- SÉCURITÉ : SERKALI YA CONGO IMEYITWA KUFUNGUWA MATCHO DJUU YA VITA MU INCHI YA AFRIKA YA KATI (CENTRAFIQUE)| Editorial7.net

RDC- SÉCURITÉ : SERKALI YA CONGO IMEYITWA KUFUNGUWA MATCHO DJUU YA VITA MU INCHI YA AFRIKA YA KATI (CENTRAFIQUE)| Editorial7.net

Kwa ku epuka mapambano enye kupita mu inchi la RCA  itambuke mu Congo, imesatahiri serkali ya congo wa sayidiye RCA, kwa ajili mapambano iyi isifike kama vile ya miaka 1996 ilifikiya wana inchi ya Congo.

imeombwa na serkali wa angaliye faida ya wa congomani djuu vita ile ni ya benye mizani ama ma puissance internationale wako na pikana mu RCA, serkali ya congo afunuwe licho dju raia wasiwe na uwasi wasi.
Editorial.

Julio Mutoto

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *