Tosengi na Bana mboka tosimbana maboko babale pe to sunga mapinga ya ekolo | G.M.Luboya

Tosengi na Bana mboka tosimbana maboko babale pe to sunga mapinga ya ekolo | G.M.Luboya

Tosengi na Bana mboka tosimbana maboko babale pe to sunga mapinga ya ekolo

 

G.yulio fundi

Ezalaki mokolo ya 17 Mai 2022 okati ya masolo liye ekosalemaka na bapanzi sango oyo ministre Mokonzi pe molobeli ya bulamatari Patrick Muyaya elongo na mokambi ya engumba Ituri général jhonny Luboya bapesaki bososoli na Masolo ya botelemisi ya bulamatari okati ya engumba Ituri.

Pona gouverneur ya engumba Ituri,abimisaki bosolo na oyo ezali bokaboli mosala ya mapinga na biteni misatu.

Sika bokengeli ,mapinga eyebaki kodjwa ba mboka ebele o maboko ya banguna,eteni ya mibale kobengana Makita ya batomboki .

Sima ya mobu lyoko ya kotya botelemisi ya bulamatari,pona mokambi jhonny Luboya ya guvelenele ya Ituri ,ezalaki motuya kotelemisa misala pe kotalisa lolenge kani bobateli bo kengeli bayi mboka bokoki komema mbongwana na lolenge ya bokengeli o ngambo ena.

Yako yeba to djui ba mboka ebele pe ezongi o maboko ya bulamatari to djui ba nzela ya minene lokola RN27,na RN4.

Sika awa,tozali nde kosala musala ya kobengana monguna,bisika bakofandisaka motuya ya misala mya bango,kasi soki bo bengani bango esengeli koyeba bakomi lokola mbwa akati singa,nde bozomona bako kata mitu ya bato pe kozikisa ba ndako ya bato, nakoyeba te ba bungisa makasi bazalaki na ngo uta mobu tuku zomi na mibale maloba ya gouvelenele Johnny Luboya.

Na ngambo mosusu tokosenga na bana mboka tozala bomoko po tolonga badongolo misu.

Na maye Manso bakosalaka ya bobomi pe bokati bato na batomboki , bulamatari ya Congo akosala manso pote kimia ezongi na eteni ya mboka kuna na Ituri

Molobeli ya bulamatari, ministre Patrick Muyaya,na ngambo naye,atalisaki bomipesi ya kisasa pona kobundisa monguna pe komema kimia na engumba Ituri.

Tozali ya ko tutisama na lolenge bako bomaka bato bayimboka ba konyokomo na ba tomboki kasi botelemi ngui ya bulamatari pona komema kimia na eteni ya mboka .

 

La Rédaction

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *