Udjio ya papa wa Roma watu milioni mbili wata pokelewa pa wanja la Ndolo |Briefing presse

Udjio ya papa wa Roma watu milioni mbili wata pokelewa pa wanja la Ndolo |Briefing presse

 

Udjio ya papa wa Roma watu milioni mbili wata pokelewa pa wanja la Ndolo |Briefing presse

Kwa Siku makumi tatu ikibaki kwa udjio lake papa wa Roma pa inchi la Congo ya kidemokratia,waziri mkutano la viombo la habari la Siku 02 juni mwaka 2022 ndani kiwanja la ndeke pa ndolo paali mandamano la misa litakapo fanyizishwaau kwa mawasiliano waziri Patrick Muyaya msemaji la serkali ,mujumbe wa papa wa Roma askofu Ballestero pamoja na mratibu la mandamano Jésus Noël Sheke.

Askofu Ballestero alipo salimu ujio ya papa wa Roma ndani ya inchi Congo ya kidemokratia alionesha ya kwamba baba mtakatifu ata kuja na ujumbe la upatanisho kati ya wacongomani ” kwangu mimi ni furaha kubwa kwa ujio la papa wa Roma ndani ya inchi Congo ni kazi pia kubwa,Papa wa Roma ame kuja apa Congo kwani Congo ni inchi la kawaida kwake ,Congo ni inchi ya sita duniani na ya kwanza barani la afrika na mambo kuhusu kidini la katolika ,ya kudyuwa askofu la kwanza mtuu mweusi ili kuwaka Mwana nchi la congo, papa wa Roma ametaka kuja kuhonana na watoto lake na kuwatakiya kuangaliana machoni” , alipo sema.  

Pa wanja iyo ndolo watu milioni mbili 2000 watakapo kuja kwa mandamano la misa kuu, mratibu la mandamano Jésus Noël sheke ali akikisha namna gani ku tchaguwa wanja ya ndolo ina mahana kubwa la udjengo ya fasi kutafanyizisha mahandamano mkuu

” Tulipokea mzigo kwa serkali kusudi tu tayarishe fasi sita la mahandamano kuta fanyizishwa ba kazi uko na uko kwake Papa wa Roma,tunako fasi tano pa kinshasa na moja pa Goma, apa tuko pa ndolo fasi mkuu la usherehe pa kinshasa dju apa ndjo kutakuwa mahandamano ya misa”.

Muki angalia mutakapo ona fasi iyi ina 850.000 m2.imefunguwa njia na ujerani la pembeni na tume taka kupokea watu milioni mbili (2 millions).

Wanja iyi tume ikabula na vipande 25 dju ya ukaribisho njema la watu.alipo fasiriya

Kwake waziri Patrick Muyaya, aliye salimu ujio ya papa wa Roma kwani yameleta upatanisho kwa wacongomani,ni yulio kwake waziri kusika na kazi la vyombo la habari ya kufunuwa kampuni ya uhamasishaji kwa mwezi moja iki baki ya ujio ya papa wa Roma udongoni la Congo ya kidemokratia.

Gilbert Fundi.

 

 

 

 

 

La Rédaction

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *